تصور کنید که ذهن تان بر روی فکر یا تصوری گیر کرده باشد، مثلاً تصادف فرزندتان که از مدرسه بر می گردد یا اندیشه ای توهین آمیز نسبت به پروردگار یا حتی تصور عذاب آور ارتباط جنسی با نزدیکان یا موارد ساده تر مثل روشن ماندن اجاق گاز، جاماندن کلیدها، روشن ماندن کامپیوتر محل کار، نرسیدن پیامک‌ها و …

و بعد این فکر یا تصور در ذهن‌تان بارها و بارها تکرار شود. شما این افکار را نمی‌خواهید اما این افکار آنقدر تکرار می شوند که شما دچار اضطراب شدید می شوید.