عصب کشی (Root Canal Therapy) چیست؟

درمان ریشه جزو درمان های اصلی دندانپزشکی میباشد که شامل خارج کردن پالپ دندان (عصب دندان) و عفونت میباشد، پالپ شامل عصب ها بافت پیوندی و رگ های خونی میباشد که به دندان قابلیت رشد را میدهند.
در صورتی که میزان عفونت دندان شدید بوده و یا پوسیدگی در مراحل اولیه درمان نشده باشد؛ گسترش یافته و پالپ و ریشه دندان رسیده و مجر به افزایش حجم پالپ دندان و درنتیجه افزایش فشار داخلی درون دندان و درنهایت احساس درد در این ناحیه میشود.
 

عصب کشی چگونه انجام میشود ؟ 

مرحله اول: بی حسی موضعی 

در این مرحله دکتر کیانوش حیدری با تزریق آمپول بی حسی به ناحیه تحت درمان، موجب بی حسی در این ناحیه شده و  در این مرحله ممکن است مقدار کمی درد یا احساس گرمای ناچیزی بر روی محل تزریق حس کنید ولی به زودی تمام میشود. هنگام درمان ریشه شما به هوش میباشید ولی به لطف بیحسی تزریق شده هیچ چیز جز صدای موسیقی آرامش بخشی که در اتاق دکتر به گوش میرسد احساس نمیکنید .

مرحله دوم: استخراج پالپ

پس از آنکه دندان شما بی حس شده دکتر حیدری با استفاده ای فرز توربین ورودی کوچک در تاج دندان شما ایجاد کرده و سپس شروع به استخراج پالپ توسط لوازم مخصوصی به نام فایل (Tooth File) می کنند، این مرحله نیازمند دقت و تجربه بسیاری بوده و از آنجا که هر دندان شرایط متفاوتی دارد و ممکن است برخی از دندان ها چند کانال داشته باشند، علاوه بر مهارت و دقت زیاد به صرف وقت بیشتری نیز نیاز دارد.

مرحله سوم: پرکردگی موقت

پس از آنکه پالپ به صورت کامل خارج میشود دندانپزشک ورودی ایجاد شده را با پرکردگی موقتی پر میکند، این ماده باعث محافظت از دندان در برابر بزاق دهان میشود. و در نهایت برای زیبایی و محافظت از دندان روکش برای دندان درمان شده استفاده میگردد.

پس از درمان ، عصب کشی

در این مرحله بسته به اینکه شرایط دندان و لثه بیمار چگونه میباشد ، دکتر کیانوش حیدری تصمیم میگیرند که پس از سپری شدن چند روز  ، وقت نهایی تعیین کنند تا دندان مورد نظر را عصب کشی نهایی و سپس پر کند